Random Image

PŘEDNOSTNÍ OČKOVÁNÍ PEDAGOGŮ A NEPEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně přednostního očkování pedagogů a nepedagogických zaměstnanců škol upřesňujeme na základě veřejné informace státních orgánů následující:

  • kód školy, nutný pro registraci na očkování, AMU jako vysoká škola prozatím neobdržela, jelikož tyto kódy byly prozatím zaslány pouze školským zařízením, která jsou zřízena dle školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)
  • AMU jako vysoká škola podléhá zákonu č. 111/1998 Sb. v platném znění (zákon o vysokých školách)
  • ze strany vedení AMU velmi intenzivně probíhají jednání s MŠMT, aby byly do očkování zaměstnanců škol zahrnuty i vysoké školy, potažmo AMU. Ministr R. Plaga se snaží zařadit vysokoškolské pracovníky do některé z dalších kategorií přednostního očkování.
  • zároveň připravujeme organizaci očkování pedagogů a dalších zaměstnanců, abychom byli připraveni, až budeme vyzváni k registraci.

Náměstek ministra školství Pavel Doleček k tomu ve svém e-mailu z 28. 2. 2021 uvádí: „K probíhající debatě k očkování akademických pracovníků bych rád uvedl následující. Nyní se očkování týká pouze zaměstnanců škol a školských zařízení zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení (tedy regionálního školství), nikoliv vysokých škol. Akademičtí pracovníci vysokých škol jsou v prioritizačním systému Ministerstva zdravotnictví ve skupině 1B, tedy v další registrační vlně hned za zdravotníky. I v rámci této druhé prioritní skupiny jsou však nastaveny další vnitřní stupně, protože s ohledem na postupné dodávky očkovacích vakcín není možné okamžitě očkovat všechny potřebné profese. V rámci druhé prioritní skupiny tedy budou prvně očkováni další pracovníci kritické infrastruktury, policie, hasiči a zaměstnanci Vězeňské služby a zaměstnanci ve školství. S ohledem na plánovaný, co nejdřívější návrat dětí a žáků některých ročníků mateřských, základních a středních škol do vzdělávání pak budou očkováni napřed pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci těchto škol, v další vlně pak akademičtí pracovníci vysokých škol. Cílem je co nejrychlejší obnovení prezenční výuky na všech typech škol, jakmile to epidemiologická situace dovolí. Jinými slovy, na akademické pracovníky se určitě nezapomnělo. Jak jsme o to již diskutovali, v nejbližších dnech budeme v rámci naší pracovní skupiny probírat návrhy na další postup.“

Jakmile tedy budeme mít nové informace ohledně možnosti registrace pedagogů a dalších zaměstnanců AMU na očkování (např. výše zmiňovaný kód), ihned vás budeme informovat.

Možnost nechat se naočkovat bude zcela dobrovolná, děkani fakult zváží další postup a systém podle typu a způsobu výuky a samozřejmě také podle věku a zdravotního stavu jednotlivých pedagogů a dalších pracovníků.

Prosíme, pokud patříte do některé ze skupin, pro kterou je registrace k očkování již otevřena (pracovníci ZŠ, SŠ, ZUŠ, lidé 70+) a o očkování máte zájem, nečekejte, až bude registr otevřen i pro VŠ a registrujte se nyní.

Kompletní informace k očkování a přístup do rezervačního systému.

1. března 2021