Random Image

PŘEDNÁŠKA LITEVSKÉHO KURÁTORA KLIMAŠAUSKASE OTEVÍRÁ NOVOU SÉRII  SEMINAR OF ACCIDENTAL WISDOM

Ve středu 19. května 2021 proběhne online přednáška Valentinase Klimašauskase, kurátora letošního ročníku litevského trienále současného umění Baltic Triennal 14. Živě streamovaná událost je první z nové interdisciplinární přednáškové série Seminar of Accidental Wisdom (SAW), kterou organizuje Filmová a televizní fakulta AMU, Kunsthalle Bratislava a pražská galerie lítost. V rámci série se představí 11 kurátorů, teoretiků a umělců s příspěvky o současných podobách audiovize, fotografie a výstavní teorie.

Klimašauskas během živě streamované přednášky přiblíží svou kurátorskou koncepci chystaného Baltic Triennial 14 s podtitulem The Endless Frontier. Trienále se zaměřuje na oblast bývalé východní Evropy a vztahu umění a sociální krajiny této oblasti, a zrcadlí tak pomyslné tření mezi nejrůznějšími podobami pomyslných konců a novými začátky. Klimašauskas se dále zaměří na otázku, jak se instituce trienále potýká s paradoxním obdobím fragmentované integrace, které je vymezené konflikty na poli ekologie, ekonomiky a politiky. Baltic Triennial 14 – The Endless Frontier se uskuteční v Centru současného umění ve Vilniusu od 4. června do 15. srpna 2021. Přednášku bude možné sledovat online na platformách Zoom, YouTube a Facebook Live od 19:00, diváci se po skončení přednášky budou moci živě zapojit do diskuse.

„Po několika letech organizování přednášek hostů pro studenty FAMU i širokou veřejnost mám velkou radost, že se povedlo docílit transformace série do víc otevřeného, inkluzivnějšího formátu ve spolupráci s partnerskými institucemi, jako je pražská galerie lítost a bratislavská Kunsthalle. Vzniká tak v našem prostředí dost bezprecedentní kombinace, vedená skrz klasické osy institucionálních vazeb. Každý z nás má své pole působnosti, každý dokáže generovat jiný typ obsahu a skrz sepětí kolem tohoto projektu se dostáváme o několik kroků dál, než jsme sami za sebe schopni udělat,“ říká vedoucí Ateliéru nové estetiky FAMU a umělec Hynek Alt.

Valentinas Klimašauskas je kurátor a spisovatel. Ve spolupráci s João Laiaem připravuje 14. ročník baltského trienále (2021) v CAC Vilnius. Spolu s Ingou Lāce v roce 2019 kurátoroval sólovou výstavu Daigy Grantiny Saules Suns pro litevský pavilon na bienále v Benátkách. Klimašauskas mezi lety 2017 až 2018 působil jako programový ředitel Kim? Contemporary Art Centre v Rize a od roku 2003 do roku 2013 jako kurátor CAC ve Vilniusu. Mezi jeho nedávné kurátorské projekty patří Pulse, akce umělkyně Alexandry Pirici, oživující kaunaskou „devátou pevnost”, nebo kolaborativní sólová výstava Microorganisms & Their Hosts Mindaugase Gapševičiuse v galerii Atletika. Klimašauskas také kurátoroval výstavy The Cave & the Garden v Centru současného umění FUTURA v Praze, Columnists v prostoru Editorial ve Vilniusu (2019) nebo Potals or location scouting in Kaunas pro Spike Art Quarterly (2017). Je autorem knih Oh my Darling & Other Rants (The Baltic Notebooks of Anthony Blunt, 2018), Polygon (Six Chairs Books, 2018) a B (Torpedo Press, 2014).

Seminar of Accidental Wisdom #1: Valentinas Klimašauskas
Středa 19. května 2021, 19:00, online

Facebooková událost
www.facebook.com/events/1434967893519373/

Přednáška na platformě Zoom
https://bit.ly/3wcNZeg

Přednáška na platformě Facebook Live
www.facebook.com/litost.gallery/videos

18. května 2021