Random Image

PRAŽSKÝ AUDIOVIZUÁLNÍ NADAČNÍ FOND VYHLÁSIL PRVNÍ STUDENTSKOU VÝZVU

Pražský audiovizuální nadační fond vyhlásil první STUDENTSKOU VÝZVU. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. do 25. května 2023. Znění Výzvy 2023/1 (typ B: Studentské audiovizuální projekty) naleznete zde, další informace a podklady na webu http://pavf.eu/vyzvy/.

Podmínky:

  • Praha musí v natáčeném projektu představovat Prahu.
  • Oproti profesionálním audiovizuálním projektům nemusejí studentské projekty dokládat zahraniční distribuci, naopak musejí doložit silný potenciál k účasti na filmových festivalech v ČR i zahraničí.
  • Žádost může být podána pouze na projekt, jehož natáčení započalo nebo započne v období od 1. října 2022 do 31. prosince 2023.
  • Alokované prostředky: 1 000 000 Kč.

Prezentace Výzvy (s možností klást otázky) proběhne v pondělí 15. května od 10h do 11h on-line. Svou účast studující potvrzují do středy 10. května 2023 na info@pavf.eu, následně jim bude zaslán link pro připojení se.

Pražský audiovizuální nadační fond podporuje prezentaci hlavního města prostřednictvím audiovizuální tvorby, pomáhá rozvíjet udržitelnost lokálního audiovizuálního průmyslu a motivovat české i zahraniční produkce k naplňování principů „green filming“. 

3. května 2023