Random Image

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ AS FAMU 8. 10. 2020 - PROGRAM JEDNÁNÍ

Zasedání Akademického senátu FAMU proběhne 8. října 2020 od 14:15 formou veřejné internetové konference.
 

Na programu jednání bude:

1. Schvalování podmínek přijímacího řízení KSS
2. Diskuze o případné nominaci kandidáta/ky na pozici rektora/ky AMU.
3. Diskuze o návrzích na změnu jednacího řádu AS FAMU
4. Různé
(diskuze o aktuálním stavu rozpočtu FAMU)

Podklady pro jednání AS budou brzy přiloženy. 

1. října 2020