Random Image

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU AMU DNE 24. 5. 2022

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v úterý 24. 5. 2022 od 10:00 v zasedací místnosti rektorátu.

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU AMU 
24. května 2022 v 10:00 hod.  
 
1.    Schválení programu zasedání AS AMU 
2.    Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 5. 5. 2022 
3.    Nominace členů RVH pro další funkční období  
4.    Prosba o podporu FAMU ve věci zachování mechanismů akademické samosprávy na fakultě 
       (MgA. Martin Blažíček, PhD.) 
5.    Různé  
 

Odkaz na připojení k zasedání v prostředí MS Teams zde:

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. 

Pomocí tohoto linku budou mít na zasedání AS AMU přístup členové a členky akademické obce AMU pouze ze školního účtu AMU. 

 

 

20. května 2022