Random Image

POZVÁNKA NA KONFERENCI: JÁNOŠÍK PRÍBEH STRATENÉHO FILMU

Vysoká škola múzických umění v Bratislavě pořádá ve dnech 7. - 8. 4. 2022 konferenci s názvem Jánošík príbeh strateného filmu, na níž FAMU v rámci partnerské spolupráce obdržela pozvánku k účasti pro zástupce z řad pedagogů/pedagožek a studujících.

Tématem je hledání způsobů digitalizace filmů FTF VŠMU (CENTENNIAL).

Akce bude probíhat v akademickém kampusu Filmové a televizní fakulty Akademie umění a designu Akademie věd u příležitosti 100. výročí prvního slovenského filmu Jánošík a klade si za cíl představit společenský a vzdělávací význam archivního filmu a jak s ním pracovat na akademické půdě a upozornit na přínos digitalizace filmů. Na organizaci a prezentaci odborných příspěvků se budou podílet všechna oddělení a ateliéry fakulty. Příspěvky budou doplněny bloky krátkých filmů z výběru kurátorů z Katedry audiovizuálních studií a Festivalového oddělení Filmové a televizní fakulty.

Očekávaným výsledkem realizace je především zahájení práce s archivním filmem v rámci fakulty, která zahrnuje jak digitalizaci filmů a související vzdělávání studentů v oblasti techniky, tak zároveň zpřístupnění filmů pro výzkum, vytvoření odborného předmětu o práci s archivy na katedře audiovizuálních studií. Akce má být pilotním projektem pro zahájení práce v oblasti filmové digitalizace.

Do programu jsou zařazeny například následující příspěvky:

- Doktorandka Katedry audiovizuálních studií Mgr. Denisa Jašová přednese projev o počátcích filmové tvorby a historii distribuce filmu Jánošík.

- Děkanka prof. Darina Smržová pronese projev k dějinám filmové výchovy k 30. výročí fakulty.

- Přínosu digitalizace filmů na akademické půdě se bude věnovat doc. Mgr. art. Štefan Švec, ArtD.

- Koordinátorka festivalového oddělení fakulty Mgr. Alexandra Gabrižová bude hovořit o distribuci digitalizovaných filmů.

- Cestu digitalizace amatérských záznamů v projektu Rodinný archiv bude řešit doc. Mgr.A. Marek Šulík ArtD.

Zájemci a zájemkyně o účast s příspěvkem nebo pouze jako posluchači/posluchačky mohou ohledně detailů kontaktovat proděkana pro zahraniční vztahy (david.cenek@famu.cz). Účast na konferenci je organizačně a finančně zajištěna ve spolupráci VŠMU a FAMU.  

Prosíme o vyjádření zájmu do 28.2.2022.

8. února 2022