Random Image

POSLEDNÍ ŠANCE NOMINOVAT KANDIDÁTA / KANDIDÁTKU NA OMBUDSMANA / OMBUDSMANKU FAMU

Připomínáme, že dnes máte poslední šanci nominovat Vašeho kandidáta / kandidátku na ombudsmana / ombudsmanku FAMU. 

Návrh musí obsahovat:

a)    jednoznačnou identifikaci předkladatele;
b)    podpis předkladatele;
c)     jednoznačnou identifikaci kandidáta*kandidátky;
d)    souhlas kandidáta*kandidátky a jeho*její vlastnoruční podpis.

Návrhy předkládejte k rukám paní děkanky PhDr. Andrey Slovákové, Ph.D., MBA na sekretariát děkanátu, a to elektronicky e-mailem paní Kristýně Šperkové na e-mail kristyna.sperkova@famu.cz. Návrhy musí být doručeny do 10. listopadu 2021.

Všechny podrobnosti o podmínkách volby na: https://www.famu.cz/cs/2865/

10. listopadu 2021