Random Image

PODPORA STUDUJÍCÍCH SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Život se zdravotním znevýhodněním je pro řadu z nás těžko představitelný, zároveň se toto téma týká množství lidí, a to i některých z nás na FAMU. Možnost na naší škole studovat i se zdravotním znevýhodněním je proto jedním z dlouhodobých cílů naší fakulty. Máme radost, že vám můžeme představit pilíře nové komplexní podpory FAMU směrem k uchazečkám a uchazečům a studentstvu se zdravotním handicapem:

  1. Individualizace studijního plánu;
  2. Důvěrnost zacházení s informacemi;
  3. Participace

Pakliže jste student/ka FAMU a téma se Vás přímo týká, či se o něj jednoduše zajímáte, veškeré informace jsou pro vás k dispozici na stránkách studijního oddělení zde: https://www.famu.cz/cs/studuji/studijni-oddeleni/podpora-studujicich-se-specifickymi-potrebami/

Zároveň na FAMU nabízíme také úpravu přijímacího řízení pro uchazeče a uchazečky se specifickými potřebami, informace jsou k dispozici zde: https://www.famu.cz/cs/chci-studovat/uchazeci-se-specifickymi-potrebami/

K tomuto tématu připravujeme osvětovou kampaň zejména pro fakultní komunitu, kterou spustíme v průběhu tohoto semestru.

6. dubna 2023