Random Image

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLÁSIL VÝZVU NA PODPORU FILMOVÝCH NATÁČENÍ S ALOKACÍ 4,5 MIL. KČ

V rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 došlo k navýšení podpory filmových projektů vznikajících na jeho území, a to na částku 4,5 milionů korun. Výzva spolu s pravidly pro žadatele byla na stránkách Plzeňského kraje zveřejněna v pondělí 24. ledna 2022. Podávat žádosti bude možné v on-line aplikaci, a to od 23. února do 15. dubna 2022. Žádat lze na projekty, které budou v kraji realizovány od 1. ledna letošního roku až do 30. září roku 2023. Podpora je cílena konkrétně na vznik celovečerních nebo krátkometrážních hraných nebo animovaných filmů či seriálů, dokumentů a studentských a amatérských děl.

Dotační program na podporu audiovizuální tvorby v Plzeňském kraji směřuje ke zkvalitnění podmínek pro rozvoj filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví v Plzeňském kraji a s cílem uchování existujících a tvorby nových kulturních hodnot. 
Více o programu se zájemci a zájemkyně dozví na https://dotace.plzensky-kraj.cz.

10. února 2022