Random Image

PLÉNUM AKADEMICKÉ OBCE FAMU

Děkanka FAMU svolala plénum Akademické obce FAMU, které se uskuteční 2. května od 09:30 v učebně U1. Plénum proběhne s tlumočením do anglického jazyka. Plénum je svoláno k následujícím tématům:

- praktika prvního ročníku;
- podoba praktických stáží studujících;
- udržitelná filmová výroba.

V rámci pléna lze otevřít i další otázky, které pravidelně řeší kolegium děkanky (a následně jsou probírány na schůzích jednotlivých kateder), například povinně volitelné předměty a zápis do nich, míra vytížení studentstva, nová podoba Mikulášské, dodržování výrobních listů Bílé knihy, sestavování štábů, před/realizační porady, postprodukční porady, výrobní okna ve Studiu FAMU apod. Upřesnění k programu bude ještě zasláno nejpozději týden před plénem. Těšíme na setkání!

6. dubna 2023