Random Image

OZNÁMENÍ PŘEDSEDY AS AMU - NOMINACE KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ REKTORA AMU - 14.10.2020

Vážené členky a členové akademické obce,

tímto si Vám dovoluji oznámit, že jsem k 9. 10. 2020 obdržel následující nominace kandidátů na jmenování rektora Akademie múzických umění v Praze (dále: AMU) pro funkční období 2021–2025

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.     

 • nominována Akademickým senátem DAMU

prof. Vlastimil Mareš            

 • nominován Akademickým senátem HAMU
 • nominován Uměleckou radou HAMU

PhDr. Ingeborg Radok Žádná         

 • nominována Akademickým senátem DAMU
 • nominována kolegiem děkanky FAMU
 • nominována více než jednou třetinou všech členů Akademického senátu AMU
 • nominována 25 % studentů HAMU a 12,5 % studentů AMU
 • nominace podpořena Akademickým senátem FAMU

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.    

 • nominován Akademickým senátem FAMU

V současnosti probíhá kontrola formálních a právních náležitostí došlých nominací. V souladu s usnesením akademického senátu AMU ze dne 29.6.2020 bych výše nominované kandidáty, tímto rád požádal
o předložení:

 • písemného souhlasu s kandidaturou a zveřejněním koncepce a životopisu na www.amu.cz
 • koncepce své předpokládané činnosti v rozsahu max. 10 stran, ve čtyřech vyhotoveních, též v elektronické podobě
 • životopisu kandidáta v rozsahu max. 1 strany, ve čtyřech vyhotoveních, též v elektronické podobě
 • ověřené kopie originálu osvědčení podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/ 1991 Sb. a čestného prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/ 1991 Sb.

Tyto dokumenty zašlete v listinné podobě dopisem, k rukám předsedy AS AMU, na adresu Malostranské náměstí 259/ 12, 118 00 Praha 1, do 26. 10. 2020.

Srdečně

MgA. Petr Prokop v. r.
předseda AS AMU

15. října 2020