Random Image

OTEVŘEN ZÁPIS DO PŘÍŠTÍHO AKADEMICKÉHO ROKU

V KOSu byl otevřen zápis do nadcházejícího akademického roku. Žádost musí podat všichni studující s výjimkou těch, kteří/které jdou v tomto akademickém roce ke Státní závěrečné zkoušce a studujících, kteří/které jsou již čekateli na SZZ. Pokud máte individuální studijní plán, plánujete být čekatelem nebo jste studujícím rodičem, tato povinnost pro Vás také platí.

Žádost se podává a je schválena pouze pokud student/ka splnila všechny povinnosti studijního plánu pro daný ročník (tj. absolvoval/a veškeré předepsané předměty z kategorie povinných – PH, PB, PO), v případě posledního ročníku, pokud splnil/a i ostatní povinnosti dané studijním plánem. 

V opačném případě je žádost zamítnuta a student/ka ji podává opakovaně.

Žádost o zápis do vyššího ročníku je nutné podat do posledního dne opravného zkouškového období v akademickém roce 2021 / 2022, tj. do 14. 9. 2022.
Podrobné informace naleznete na stránkách studijního oddělení: https://www.famu.cz/cs/studuji/studijni-oddeleni/zapis-do-dalsiho-akademickeho-roku-zapis-do-vyssiho-rocniku-szr/

7. června 2022