Random Image

ONLINE PREZENTACE KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY STŘIHOVÉ SKLADBY FAMU

Dovolujeme si vás pozvat na veřejnou prezentaci koncepce rozvoje Katedry střihové skladby FAMU uchazeče ve výběrovém řízení na pozici vedoucího Katedry střihové skladby MgA. Tomáše Dorušky. Online prezentace se uskuteční v úterý 24. srpna 2021 od 16:00 na tomto odkazu:

veřejná prezentace VŘ KSS - odkaz pro připojení

Veřejná prezentace bude simultánně tlumočena do angličitiny. 

Koncepci uchazeče si můžete stáhnout zde.

16. srpna 2021