Random Image

ONLINE PŘEDNÁŠKA A DISKUZE: PODOBY DISKRIMINACE V AKADEMICKÉM PROSTŘEDÍ

FAMU zve všechny zaměstnance, zaměstnankyně, studenty a studentky AMU na přednášku a diskuzi na téma Podoby diskriminace v akademickém prostředí, která se uskuteční 14. prosince 2021 od 16 do 18 hodin formou online videokonference. Akce bude tlumočena do angličtiny.

Na přednášce se dozvíte:

  • jaké různé podoby může mít diskriminace podle platného zákona,
  • jak diskriminaci v životě rozpoznat a jak ji účinně řešit,
  • kdy může být rozdílné zacházení mezi dvěma studujícími přípustné,
  • jak vzniku diskriminace v akademickém prostředí nejlépe předcházet a co pro to může udělat každý z nás (studující, vyučující, vedení školy).

Na diskusi se:

  • dozvíte o typických příkladech diskriminace v akademickém prostředí,
  • můžete zeptat se na cokoliv, co vás osobně z oblasti ochrany před diskriminaci zajímá.

Mgr. et Mgr. Petr Polák pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv od roku 2007 jako právník. Na sklonku roku 2019 přestoupil do odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením, kde se věnuje přístupnosti, vzdělávání a zaměstnání lidí s postižením. Předtím vedl osm let odbor rovného zacházení. Mezi lety 2015 a 2019 byl členem správní rady sítě evropských orgánů rovného zacházení Equinet a moderoval také pracovní skupinu Policy Formation. Je spoluautorem publikace Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi (C. H. Beck, 2017) a několika sborníků a odborných článků. Dále se věnuje problematice věkové a genderové diskriminace a ochraně práv etnických a sexuálních menšin. Pravidelně přednáší o diskriminaci pro Evropskou akademii práva (Trevír) a je národním tutorem pro program HELP Rady Evropy. Více informací zde nebo zde.

Akci pořádá ombudsmanka FAMU Klára Šimáčková Laurenčíková.

3. prosince 2021