Random Image

NOMINACE NA OMBUDSMANA / OMBUDSMANKU FAMU - VÝSLEDKY

Vážené členky, vážení členové akademické obce FAMU,
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 20. června 2022 vyhlásila děkanka FAMU PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA volby na obsazení institutu ombudsmana / ombudsmanky FAMU a vyzvala všechny členky a členy akademické obce FAMU i ostatní zaměstnankyně a zaměstnance, aby předkládaly/i své návrhy na kandidáty. Nejzazší termín pro zaslání návrhů byl stanoven na 11. července 2022.

Výsledky nominací jsou následující:
Bylo nominováno jedno jméno, a tím je Mgr. Pavlína Junová. Paní Junová obdržela jednu nominaci.

Mgr. Pavlína Junová působí jako psycholožka a psychoterapeutka od roku 2012. Zaměřuje se na individuální psychoterapii dospělých, individuální terapie dětí a dospívajících, skupinové terapie, psychologické poradenství, krizové intervence, párovou terapii a individuální terapie pro děti ohrožené domácím násilím. Zkušenosti má rovněž v oblasti podpůrné supervize týmu sociálních pracovníků a pedagogů. Věnovala se rovněž rodičovskému poradenství, psychodiagnostice, relaxačním technikám. Působila rovněž jako školní psycholožka, pracovala s třídními kolektivy, realizovala preventivní programy. 

Koncepce ombudsmanky FAMU Mgr. Pavlíny Junové je k dispozici zde.

26. července 2022