Random Image

MOŽNOSTI ZAPOJENÍ STUDENTSTVA DO ZELENÝCH AKTIVIT

Milé studentky a studenti angažující se v iniciativě FAMU pro klima,

ráda bych vám poděkovala za vaše aktivity, ať už ve vztahu k týdnu oslav svátku 17. listopadu, pravidelné konzultace partnerů ze soukromého sektoru (pro FAMUfest či jiné spolupráce).

Již před rokem jsem se pokusila navázat s FpK kontakt a nabídnout spektrum aktivit, na nichž pracujeme na děkanátu a při nichž bychom uvítali participaci studujících, přičemž spolupráce je odměněná stipendiem a je možná v různých rolích, podle individuálních možností těch, které tato témata a rozvoj naší školy směrem k větší udržitelnosti zajímá. Zde tyto aktivity znovu vyjmenovávám a pokud někdo z vás má zájem s námi spolupracovat, prosím, abyste se do 15.12. nahlásili kolegyni Klaudii Osičkové: klaudie.osickova@famu.cz.

FkP má samozřejmě spektrum vlastních aktivit, které rovněž z děkanátu rádi podpoříme. Studentstvo se nyní může zapojit do následujících aktivit, na nichž pracují pracovnice a pracovníci děkanátu a velmi uvítáme vaše zapojení:

  1. Série modulů týkající se udržitelné výroby.

Pro první pololetí roku 2023 připravujeme sérii modulů týkajících se jednotlivých aspektů tzv. greenfilmingu. Budou se týkat například profese environmentálního konzultanta/konzultantky, používání uhlíkových kalkulaček a dalších užitečných nástrojů, i dalších principů udržitelné filmové výroby. Studující se mohou zapojit do organizace, komunikace i vedení modulů, např. vedení diskuse s hosty (českými i zahraničními).

Prostor pro zapojení 1 – 6 lidí.

  1. Udržitelné natáčení v praxi.

Připravujeme Manuál postupů udržitelného natáčení filmových děl, které vznikají na naši škole. Uvítáme zástupkyně a zástupce FkP v pracovní skupině, která bude Manuál připomínkovat a rozvíjet.

Prostor pro zapojení 1 – 3 lidí.

  1. Revize vnitřních předpisů směrem ke snížení papírové stopy a environmentální zátěže.

Vytvoření souboru návrhů, kde ve vnitřních předpisech školy je zaveden proces/pravidlo vyžadující zbytečnou papírovou či ekologickou zátěž, které by mohly být nahrazeny jinými postupy/opatřeními. Vedení FAMU má celý seznam priorit elektronizace, který prosazuje na celouniverzitní úrovni, ale uvítali bychom spolupráci na této rešerši a doplnění soupisu návrhů.

Prostor pro zapojení 1 – 3 lidí.

  1. Etická partnerství

Rádi bychom vytvořili interní pravidla pro etické spolupráce se soukromým sektorem. Uvítali bychom vaše podněty a především vytvoření rešerše obdobných dokumentů v podobných institucích.

Prostor pro zapojení 1 – 5 lidí.

Budeme rádi, když se ve spolupráci potkáme a společně tak naši fakultu posuneme k dalším opatřením směrem k udržitelnému, ohleduplného a odpovědnému fungování.

Andrea Slováková
děkanka

8. prosince 2022