Random Image

MODUL: UHLÍKOVÉ KALKULAČKY V AUDIOVIZI

Zveme studující FAMU a celou AMU k účasti v modulu UHLÍKOVÉ KALKULAČKY V AUDIOVIZI. Tématem nás provedou Zuzana Bieliková, Hana de Goeij a Aneta Kožuszniková - expertky praktikující zelené natáčení v českém i evropském kontextu. 

  • Místo, datum, čas: 22. března, 10:00-15:00, učebna U4 na FAMU 
  • Jazyk výuky: česky, anglicky (dle účasti)

OBSAH

V rámci modulu se budeme zabývat principy udržitelnosti v kontextu velkých produkčních studií i z pohledu budoucího vývoje evropské audiovize, přiblížíme si případové studie a praktická část modulu představí nástroje, které zjednodušují implementaci těchto principů na place stejně tak jako za ne dlouho povinný proces ESG reportingu. Vyukový modul představí nástroje uhlíkových kalkulaček, které zpřístupňují snadnější prioritizaci oblastí, na které se zaměřit s ohledem na snižování emisní stopy, jejich význam a kontext role těchto nástrojů v prostředí . Modulem provedou expertky praktikující zelené natáčení v tuzemském i evropském prostředí.

VÝSLEDKY UČENÍ 

Absolventi*tky modulu budou schopni prioritizovat oblasti, na něž se v rámci prosazování principů udržitelnosti na natáčení zaměřit, tak aby jejich snaha měla největší efekt a budou schopni identifikovat rizikové oblasti z perspektivy emisí uhlíku. Budou prakticky schopni využít nástrojů uhlíkových kalkulaček a budou znát evropský i globální kontext jejich využití. 

OHODNOCENÍ

1 kredit

PŘEDPOKLADY A DALŠÍ POŽADAVKY 

V rámci praktické části modulu si vyzkoušíme jednu z nejrozšířeněji využívaných uhlíkových kalkulaček: Albert. Prosíme, vytvořte si z předstihem (ideálně 2 dny před modulem) na této stránce účet: https://calc.wearealbert.org/login (společnost Albert musí Vaši registraci potvrdit, proto prosíme o předstihú.

VYUČUJÍCÍ

Zuzana Bielikova je producentka a manažerka Slovenské filmové agentury. Dlouhodobě rozvíjí téma udržitelné audiovize na Slovensku, podílela se jak na rozvoji Green Platform či přípravě evropské uhlíkové kalkulačky Eureca.

Hana de Goeij je vedoucí udržitelné produkce a odpovědného obsahu pro mediální skupinu CME. Jejím cílem je minimalizovat uhlíkovou stopu televizních produkcí a zároveň inspirovat diváky, aby přemýšleli nad vztahem k planetě a svému okolí. Podílela se na formulaci ESG strategie pro skupinu CME a nyní vede její implementaci. Hana působila jako externí dopisovatelka deníku New York Times, ve své žurnalistické praxi se věnovala široké škále politických, sociálních či kulturních témat v kontextu České republiky. Hana spolupracovala na sérii článků, které získaly v roce 2017 Pulitzerovu cenu za sérii mezinárodních reportáží. Hana vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia a žurnalistiku. V minulosti pracovala v Kanceláři prezidenta ČR, v Evropském parlamentu a pro domácí i zahraniční subjekty jako školitel mediálních dovedností.

Aneta Kožuszniková vede projekty výpočtu uhlíkové stopy a ESG reportingu pro TV stanice CME (mimo jiné TV Nova). Aneta je ochránkyně planety a veganka. Má za sebou organizaci prvního Green weeku pro skupinu CME.Její background je v sociálních vědách. Část své studentské a pak také pracovní kariéry strávila v Londýně, kde se věnovala transformaci péče pro dospělé s autismem. Aneta byla u zrodu green filmingové strategie v CME od počátku. Společně s Hanou de Goeij se nakontaktovaly na platformu ALBERT od BAFTy, s nimiž CME v roce 2021 odstartovala spolupráci a tak začal rozvoj green filmingu nejen v CME skupině.

LITERATURA 

1. Doporučení Evropské komise na měření uhlikové stopy: odkaz
2. European Booklet for green productions: odkaz 
3. Report on greening the audiovisual Industry: odkaz 

 

Aneta Kožuszniková 

Hana de Goeij

Zuzana Bielikova

13. března 2024