Random Image

MODUL KRITICKÉ MYŠLENÍ 2

Vzhledem k širokému zájmu a početné pozitivní zpětné vazbě i v tomto akademickém roce otevíráme modul Kritické myšlení – sérii přednášek a diskuzí věnujících se způsobům, jak na svět nahlížet z různých perspektiv, jak kriticky třídit a zpracovávat informace, jak hledat a vyhodnocovat jejich zdroje, či jak rozpoznat a nepodléhat manipulaci.

K tématu aktuálnímu zejména v době, kdy je součástí každodennosti zahlcení informacemi, důraz na emoce na úkor racionální argumentace a analytického přemýšlení, se z pohledu rozličných polí poznání a profesních specializací podívají 4 osobnosti. V rámci 90minutového bloku host přednese přednášku a bude k dispozici k diskusi.  

Přednášející: spisovatel a publicista Bohumil Kartous, sémiotik a datový novinář Josef Šlerka, filozof a překladatel Miroslav Petříček a šachový velmistr a lektor kritického myšlení a práce s dezinformacemi Ján Markoš.

První série přednášek se uskuteční v pátek 24. března 2023: Josef Šlerka 10:00 - 11:30 - online, Bohumil Kartous 12:30 - 14:00 - prezenčně, místnost U2.
Druhá série přednášek se uskuteční v pátek 31. března 2023: Ján Markoš 10:00 - 11:30 - online, Miroslav Petříček 12:30 - 14:00 - prezenčně, místnost U2.

Upozornění:

Modul je určen pro studující, kteří/které jej neabsolvovali/y v roce 2022.
Pro udělení zápočtu je potřeba absolvovat všechny 4 přednášky. Je možné se na jednotlivé přednášky přihlásit i bez podmínky získání zápočtu. Pokud je kapacita online přednášky naplněna, kontaktujte prosím Moniku Janovskou (monika.janovska@famu.cz, obdržíte odkaz emailem).

Na online přednášku je nutné se přihlásit individuálně a pouze přes školní email!

Přihlášení na přednášky: do 17. března 2023.
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU!

https://sp.amu.cz/cs/predmet300MDKM2.html

1. března 2023