Random Image

MODUL JYOTI MISTRY O UMĚLECKÉM VÝZKUMU V OBLASTI FILMU

Srdečně zveme studenty i pedagogy k účasti na modulu “Some Propositions in Artistic Research in Film”, který povede filmařka a odbornice na téma uměleckého výzkumu ve filmu Jyoti Mistry. Cílem modulu je představit velmi aktuální téma uměleckého výzkumu (artistic research) v kontextu filmu. V rámci kurzu budou na základě případových studií rozebrány metodologické postupy uměleckého výzkumu, do hloubky se bude lektorka věnovat také roli psaní jako součásti artistic research. Modul se bude konat 5. a 19 března. První, volně přístupné setkání bude zaměřeno na teoretické uchopení tématu uměleckého výzkumu ve filmu, setkání druhé pak bude seminář, kde se bude diskutovat o projektech studentů. Jyoti Mistry je profesorkou filmu na Gothenburg University. Pracuje jako filmařka i jako výzkumnice, je autorkou oceňovaných filmů různých žánrů i instalací čerpajících z filmové tradice, které však většinou rekontextualizuje pro galerijní a muzejní prezentace mimo lineární filmovou zkušenost. Publikovala o tématech artistic research, pedagogice, rase, archivu a paměti.

Více na: https://www.gu.se/en/about/find-staff/jyotimistry

25. února 2021