Random Image

MODUL: JINÝ RAINER WERNER FASSBINDER (1945 – 1982) – KONGENIÁLNÍ SAMOUK A JASNOZŘIVÝ ROMANTIK

Rádi bychom studentky a studenty FAMU upozornili na modul pod kódem 373MRWF s názvem Jiný Rainer Werner Fassbinder. Modul je otevřen k zápisu.

Datum: pátek 11. 11. 2022 od 10 do 16 hodin v Projekci FAMU

Ve svém modulu se Mgr. Vladimír Hendrich, PhD., zaměří právě na to, čím vším byl ve svém přístupu k filmové tvorbě i k životu „jiný“ a „odlišný“ možná vůbec nejvýznamnější německý poválečný autorský režisér – R. W. Fassbinder, od jehož úmrtí uplynulo letos 10. června právě 40 let.

Životu a dílu R. W. Fassbindera se Hendrich věnuje už přes 35 let. V modulu zazní u nás dosud nepublikované Fassbinderovy názory na téma jeho vztahu k politice, ideologii, anarchismu, společenské revoluci a vzájemným mezilidským vztahům. Dojde také na srovnání společensko-politických postojů R. W. Fassbindera, Marca Ferreriho, Nagisy Ošimy a P. P. Pasoliniho. Dalším tématem je geneze, ohlas a význam Fassbinderova vrcholného díla – seriálu Berlín, Alexandrovo náměstí.

Dále se dovzíme, jak Fassbinderovu komplikovanou osobnost vnímali jeho nejbližší spolupracovníci jako Harry Baer či Hanna Schygulla, německý filmový historik Peter Buchka a přední tuzemský znalec Fassbinderova života a díla Boris Jachnin.

V modulu se budou prolínat Fassbinderovy názory ve výtečném přednesu Lukáše Hlavicy (namluvil je kdysi pro fassbinderovské pořady pro Vltavu) s projekcí podstatných částí u nás dosud spíše neznámých filmů – Bohové moru, Americký voják, Sousto pro Satana, V roce se 13 úplňky, Německo na podzim aj.

Více informací zde: https://sp.amu.cz/cs/predmet373MRWF.html

31. října 2022