Random Image

MFDF JI.HLAVA 2021 HLEDÁ STUDENTSKOU POROTU SEKCE OPUS BONUM

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 21 hledá porotce/kyně z řad studujících (nejen) filmových škol na jubilejním 25. ročníku MFDF Ji.hlava. Vybraní/é účastníci/e projdou zajímavou zkušeností a budou vybírat nejlepší světový dokumentární film v sekci OPUS BONUM

Porotce/kyně obdrží:
- zdarma akreditaci typu "porota" a k tomu navíc účastnickou akreditaci, kterou může darovat někomu ze svých přátel či blízkých;
- členství v Centru dokumentárního filmu (CDF);
- 2x možnost noclehu v tělocvičně po celou dobu festivalu (pokud to pandemická situace dovolí);
- rezerovované místo v kinosále na všech projekcích OPUS BONUM, případně i dalších sekcí.

Povinnosti porotce:
- účast na projekci všech snímků sekce OPUS BONUM a na rokováních poroty.

Jak se přihlásit?
- být v podzimním semestru 2021 v aktivním studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském stupni na jakékoli z veřejných či soukromých vysokých škol;
- zaslat motivační dopis v rozsahu cca jedné NS: z jakého důvodu se chcete stát porotcem;
- k motivačnímu dopis doplnit Vaše jméno a příjmení, email a telefonní číslo a také přesný název vysoké školy a oboru včetně ročníku, který studujete, a kolikrát jste dosud navštívili MFDF Ji.hlava.

Případné dotazy rádi zodpovíme na emailu cdf@c-d-f.cz nebo na tel. +420774101686. Přihlášky do vysokoškolské poroty přijímáme na tento uvedený email nejpozději do soboty 25. září do půlnoci. Vybrané porotce oznámíme nejpozději 5. října.

9. září 2021