Random Image

MENTORINGOVÝ PROGRAM S BRUNEM DUMONTEM

Vážené studentky, vážení studenti,

od 21. 3. do 25. 3. 2022 proběhne mentoring
s francouzským režisérem a scenáristou,
nositelem dvou Zlatých palem z Cannes,
osobitým tvůrcem Brunem Dumontem.
Jeho pobyt a výuka je další z událostí
organizovaných v rámci mentoringového programu.
Celého mentoringu se zúčastní také partnerské
filmové školy ze Slovenska VŠMU a z Belgie INSAS.  

Připomínáme, že do programu (individuální konzultace)
se mohou zapojit pouze studenti a studentky 
akreditovaných oborů v českém nebo anglickém jazyce, 
kteří/které jsou řádnými studujícími denního studia 2.
a vyššího ročníku bakalářského studia nebo 
kteréhokoliv ročníku magisterského studia nebo doktorského
programu nebo čekatelé na SZZ. 

Na přání režiséra bude celý program jeho návštěvy
probíhat ve francouzštině s tlumočením do češtiny.
Některé části programu budou tlumočeny také do angličtiny.


Celodenní program bude rozdělen na dvě části: 

1)Promítaní vybraných filmů Bruna Dumonta v původním
znění s českými nebo anglickými titulky.
Tři masterclass s Brunem Dumontem
na vybraná témata. Režisér bude 
studujícím vysvětlovat vlastní tvůrčí
postupy, každá masterclass bude moderovaná
vybranými posluchači/posluchačkami.
Na tuto část programu mají přístup všichni
studující a vyučující FAMU
 do vyčerpání kapacity sálu.  

*Studenti si tuto část program mohou zapsat v KOSu
jako modul Mentoring s Brunem Dumontem (2 kredity). 
Zápis bude otevřen od 26. 02. 2022 do 10. 3. 2022.
Projekce budou probíhat v sále Kino 35, Francouzský
institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1. 

Rozpis projekcí s konkrétními filmy a časy je zde.

**Zájemci z řad pedagogů se mohou hlásit na e-mailové
adrese andrea.petrovicova@famu.cz do 10.3.2022
nebo do vyčerpání kapacity sálu.

2) Individuální konzultace pro studující FAMU
a účast na konzultacích studentských filmů
partnerských škol.  

Jak probíhá nominace / přihlašování se
na individuální konzultace: 

Prosíme vás, abyste se na individuální
konzultace hlásili/y výhradně s hraným filmem,
a to e-mailem
na adresu andrea.petrovicova@famu.cz.
Stačí uvést jméno, katedru, název filmu, délku filmu
(ideálně také link, kde je možné film zhlédnout)
a nominovat své spolupracovníky, u nich nám zašlete
také e-mailový kontakt

Pokud budete vybráni, automaticky vás a vaše
přihlášené spolupracovníky zapíšeme
do modulu Mentoring Brunem Dumontem II, za
který budete moci získat 3 kredity. Budete mít
automaticky přístup na obě části
programu (projekce a masterclass i konzultace). 


Kritéria výběru: 

- dokončený hraný film 
- filmové dílo musí být opatřeno anglickými
nebo francouzskými titulky – pokud váš film nemá titulky,
se neprodleně obraťte na andrea.petrovicova@famu.cz.
- studenti a studentky akreditovaných oborů v českém
 nebo anglickém jazyce, kteří/které jsou řádnými 
studujícími denního studia 2. a vyššího ročníku 
bakalářského studia nebo kteréhokoliv ročníku magisterského 
studia nebo doktorského programu nebo čekatelé na SZZ.  

Pro definitivní výběr bude rozhodující také vyjádření
vedení katedry
, které si vyžádáme; studenti/ky
ho tedy nezajišťují.  

Režisér Bruno Dumont s vámi bude probírat 
aspekty filmové režie pohledem různých profesí,
bude mluvit o výběru herců a práci s neherci,
případně také o produkci. Chce tedy vidět vámi
vybrané dokončené školní filmy. Bylo by vhodné,
kdybyste oslovili i své spolupracovníky
a spolupracovnice a zúčastnili se konzultace společně. 

Za celou školu budeme moci vybrat zhruba 4 filmy/projekty.  

Nominace budou uzavřeny nejpozději 7. 3. 2022

Seznam vybraných studujících bude zveřejněn
na webových stránkách FAMU. Podrobný denní
program s časy a místy konání projekcí a konzultací
bude zveřejněn na webových stránkách FAMU
a rozeslán přihlášeným účastníkům e-mailem.  


David Čeněk,
proděkan pro zahraniční záležitosti 

24. února 2022