Random Image

MEDAILE ARTIS BOHEMIAE AMICIS PRO KARLA VACHKA

Ministr kultury Lubomír Zaorálek ocenil in memoriam medailí Artis Bohemiae Amicis významného filmového režiséra, filozofa, básníka a pedagoga Karla Vachka, jenž zesnul v prosinci loňského roku.

Medailí Artis Bohemiae Amicis oceňuje ministr kultury osobnosti, které svou dlouhodobou a významnou činností přispěly či přispívají k šíření dobrého jména české kultury v České republice a zahraničí. K předání tohoto významného ocenění pro Karla Vachka došlo odpoledne 17. srpna 2021 v prostorách Ministerstva kultury do rukou Ludmily Vachkové, sestry Karla Vachka.

"V osobě Karla Vachka se snoubil umělecký talent s lidskou statečností. Patřil k předním umělcům české kulturní moderny a svým rozsáhlým dílem ovlivnil myšlení celé řady našich předních dokumentaristů. Jeho publikační i pedagogická činnost jsou významným příspěvkem české audiovizuální kultury. Právem mu patří poděkování za jeho celoživotní originální uměleckou práci ve prospěch českého filmu a za dlouhodobé šíření dobrého jména české kultury u nás i v zahraničí," řekl ministr Zaorálek.

Vachek patřil k předním českým umělcům, jeho filmy pravidelně uváděly světové festivaly. Svým způsobem myšlení i práce ovlivnil několik polistopadových filmařských generací a stal se emblematickou postavou českého dokumentu. Od roku 1994 byl pedagogem Katedry dokumentární tvorby FAMU, od roku 2002 jejím vedoucím.

Karel Vachek byl výjimečnou osobností české kinematografie. Byl myslitelem, umělcem mnoha talentů a originálním filmařem, který ukázal, jak hluboce a přínosně kriticky může film promýšlet společnost a naši pozici v žitém světě. Cena od ministra kultury je znovuzpřítomněním jeho odkazu pro myšlení o filmu,“ říká děkanka FAMU, kde Vachek dlouhá léta učil, dokumentaristka Andrea Slováková.

Za své filmy Vachek dvakrát získal cenu za Nejlepší český dokumentární film roku na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, řada světových festivalů uvedla jeho autorskou retrospektivu. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří filmová esej Moravská Hellas (1963), za kterou získal Čestné uznání na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech; dokument Spřízněni volbou (1968), který získal Velkou cenu na MFF v Karlových Varech a dvě hlavní ceny na mezinárodním festivalu filmového dokumentu v německém Oberhausenu. V období normalizace nemohl další záměry svých filmů z politických důvodů realizovat a v polovině 70. let odešel do exilu do Francie a USA. Je autorem dokumentární románové fresky Nový hyperion aneb Volnost, rovnost, bratrství, která zachytila společenskou atmosféru porevolučního období až do prvních svobodných voleb. Na tento film navazoval celovečerní dokument Co dělat? Cesta z Prahy do Českého Krumlova aneb Jak jsem sestavoval novou vládu a další titul Bohemia docta aneb Labyrint světa a lusthauz srdce (Božská komedie). Poslední částí tetralogie je film Kdo bude hlídat hlídače? Dalibor aneb Klíč k Chaloupce strýčka Toma. V roce 2006 uvedl svůj další film Záviš, kníže pornofolku pod vlivem Griffithovy IntoleranceTatiho Prázdnin pana Hulota aneb Vznik a zánik Československa. Ve svém předposledním filmu z roku 2011, Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid, se věnoval mystice a náboženství. Své celoživotní dílo zakončil snímkem Komunismus a síť, aneb konec zastupitelské demokracie, ve kterém své starší filmy kombinuje s nově natočeným materiálem a zkoumá hranice revoluce i filmového vyprávění. Tento film má bezmála šest hodin a pracoval na něm několik posledních let spolu se svými letitými spolupracovníky i bývalými studentkami a studenty.

Karel Vachek zemřel 21. prosince 2020 ve věku osmdesáti let.

Nakladatelství Větrné mlýny chystá za podpory Fondu kinematografie vydání jeho sebraných spisů, jejichž editorem je filmový historik a publicista Miloš Kameník.

Více informací na www.karelvachek.cz.
Kompletní dílo Karla Vachka je dostupné na https://dafilms.cz/director/607-karel-vachek.

Foto: Vít Janeček

 

17. srpna 2021