Random Image

MASTERCLASS HELENY TŘEŠTÍKOVÉ

Přednášející: prof. MgA. Helena Třeštíková
Termíny a místo konání: 10. 3. 2023, 10-17h ve Studiu FAMU
Podmínky atestace: zá/1 – 100% účast po celou dobu + aktivita na semináři
Kapacita: 80
Určen pro: AMU
Jazyk výuky: česky

Rádi bychom studující FAMU i ostatních fakult informovali o masterclass režisérky Heleny Třeštíkové, která se uskuteční 10. března od 10:00 do 17:00 ve Studiu FAMU. Cílem masterclass, které se můžete zúčastnit prostřednictvím zápisu jako modulu, je představit ne zcela obvyklou metodu tvorby dokumentárních filmů – projekty natáčené v delších časových obdobích. 

Časový harmonogram masterclass:

10-11h úvod a projekce filmu Heleny Třeštíkové, který natočila během svých studií na FAMU, Živá voda (1972, 15´) - jedná se o první pokus o časosběrný film
11-13h krátké ukázky z několika časosběrných projektů s rozborem a komentářem, debata
13-14h oběd
14-17h projekce filmu Soukromý vesmír (2011, 83´) a debata - časosběrný dokumentární film sledující 35 let života Honzy a jeho rodiny, který se v roce 1974 narodil „před kamerou“. Původně šlo o 15timinutový film „Zázrak“, jehož tématem byla proměna ženy v matku a byl uveden do kin v roce 1975. Po 35 letech navázala režisérka na nasbíraný materiál ze života rodiny a ukázala další aktuální osudy původních protagonistů.

Helena Třeštíková vystudovala dokumentární tvorbu na FAMU (1974). Na sklonku roku 1990 spoluzaložila Nadaci Film & Sociologie a v roce 1994 Nadaci Člověk a čas. Časosběrnou metodu rozvíjí už od svého školního filmu Živá voda (1972). Natočila přes čtyřicet dokumentů, většinou s tematikou mezilidských vztahů, sociálních problémů a ženské otázky, například Sladké století (1998 – cena za nejlepší dokument na MFF KV) či obdobně koncipované Ženy na přelomu tisíciletí (mj. portrét narkomanky V pasti, 2001 – Zvláštní uznání na MFF KV). Časosběrné cykly: Řekni mi něco o sobě (od roku 1989) a Manželské etudy (1987–2006). V Karlových Varech byly uvedeny také časosběrné dokumenty Marcela (2006), René (2008 – oceněn Evropskou filmovou akademií Prix Arte za nejlepší evropský dokument), Katka (2010) a Soukromý vesmír (2012).

Na přelomu století začala spolupracovat s Radou České televize jako externí spolupracovnice jejího „etického panelu“. V prosinci 2017 byla jmenována profesorkou pro obor Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Dokumentární tvorba na AMU. V roce 2018 jí UMPRUM udělila titul dr.h.c., na počátku července 2019 se stala členkou americké Akademie filmového umění a věd, která každoročně uděluje ceny zvané Oscar.

 

 

 

28. února 2023