Random Image

LETNÍ PROVOZ NA FAMU

Vzhledem k harmonogramu akademického roku 2020/2021, letní provoz fakulty začíná až 12. července. Do 12. července 2021 platí běžný provoz fakulty. Přehled dovolených administrativních pracovníků a technického oddělení se nachází na sekretariátu děkanky FAMU u Mgr. Kristýny Šperkové (Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1).

V případě dovolené děkanky je zajištěn zástup, informace jsou k dispozici na sekretariátu děkanky. Zastupováním tajemnice fakulty bude v případě její nepřítomnosti pověřena v neodkladných ekonomických a provozních záležitostech paní Jitka Šantrůčková.

Provoz fakulty:

 • fakulta je přístupná pouze v pracovní dny od 7 do 22 hodin pro administrativu, údržbu a pedagogy, a dále dle podmínek provozního řádu paláce Lažanských, který je přístupný na webových stránkách fakulty a na recepci;
 • režim a provoz recepce FAMU zůstává nepřetržitý – 24 hodin denně;
 • O víkendech a po 22. hodině je přítomnost studujících v budově možná se souhlasem vedoucí*ho katedry a po informování tajemnice fakulty. Studenti a studentky jsou povinni odevzdat na děkanát Povolení ke vstupu do budovy fakulty mimo provozní dobu. Akademičtí pracovníci mohou v budově pobývat v nutných případech dle vlastních potřeb, svůj delší pobyt v budově vždy oznámí na recepci před 22. hodinou.
 • pracovní doba administrativy a technické správy se nemění;
 • sekretariát děkanky a jeho fungování je zajištěno a pokryto v průběhu celého období v měsíci červenci a srpnu, pošta bude v období od 12. 7. – 31. 8. 2021 odbavována v úterý a ve čtvrtek;
 • úřední hodiny jsou v době od 12. 7. – 31. 8. 2021 upraveny následovně:

  Administrativa:
  Pondělí - Čtvrtek 10.00 - 14.00
  Pátek zavřeno 

  Studijní oddělení:
  Pondělí - Čtvrtek 10.00 - 13.00
  Pátek zavřeno

  Knihovna / červenec:
  Pondělí + Středa 10.0 - 15.00
  Úterý + Čtvrtek + Pátek zavřeno

  Knihovna / srpen:
  Pondělí + Středa + Pátek - zavřeno
  Úterý + Čtvrtek 10.00 - 15.00

  Studio FAMU:
  Pondělí - Čtvrtek 9.00 - 15.30
  Pátek 9.00 - 15.00

Ombudsmanka FAMU:

Pravidelné úřední hodiny ombudsmanky v budově Lažanského paláce přes letní prázdniny neprobíhají. Konzultace s ombudsmankou probíhají i nadále, a to po individuální domluvě přes e-mail klara.laurencikova@famu.cz.

Školní psycholožka:

Konzultace se školní psycholožkou fungují neomezeně na základě individuální domluvy prostřednictvím e‑mailu  hedvika.boukalova@ff.cuni.cz.  
 

Studio FAMU – opatření k letnímu provozu 2021:

 • zápůjčky/vratky a konzultace mimo úřední hodiny v době hlavních prázdnin je třeba dohodnout s pracovníkem dotčeného oddělení individuálně – kontaktní informace jsou uvedeny v záložce Kontakty na webu Studia FAMU (SF);
 • povolenky pro práci v kapacitách SF (zvuková, obrazová postprodukce a učebny) se vystavují pro práci o víkendech dostupnost kapacit se řídí aplikací Dispečink SF / povolenky jsou nutné pro pobyt v kapacitách SF také o státních svátcích (pondělí 5. 7. a úterý 6. 7. 2021);
 • natáčení v ateliérech se řídí harmonogramem atelierů, který pravidelně aktualizuje odd. výroby SF – mimořádné vstupy do ateliérů podléhají povolení ze strany oddělení výroby SF;
 • letní workshopy katedry FAMU International a další mimořádné aktivity konající se v kapacitách SF v době státních svátků, hlavních prázdnin o víkendech řídí zvláštním opatřením ředitele SF;
 • v době čerpání řádných letních dovolených se pracovníci SF v daném oddělení vzájemně zastupují;
 • aktualizovaná opatření SF ad Covid-19 najdete na webu Studia FAMU – zde

Klub FAMU bude otevřen v měsíci červenci a poté od září dále. Otevírací doba bude k dispozici u vchodu do klubu a zveřejněna na webu FAMU.

Od 1. 9. 2021 bude obnoven běžný provoz fakulty.

Tento výnos nabývá účinnosti ode dne 12. července 2021

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
děkanka fakulty      

1. července 2021