Random Image

LA FEMIS NA FAMU

Již tři roky pracujeme na revizi a doplnění spoluprací s takovými školami, kam výjezdy mohou naše studující co nejvíce obohatit. Pokud konkrétní škola není v programu Erasmus, uzavíráme bilaterální spolupráce. Ve dnech 22. až 29. května byli na FAMU v rámci výměnného programu studující pařížské La Femis. Stalo se tak po uzavření memoranda o spolupráci mezi naší fakultou a touto významnou filmovou školou. Program probíhal na katedře zvukové tvorby – pod intenzivním vedením pedagogů Pavla Rejholce a Tomáše Oramuse se francouzským studujícím věnovalo také pět studujících z katedry. Od 30. května do 30. června pak absolvují výměnný pobyt na La Femis dva studující katedry scenáristiky a dramaturgie – čeká je workshop The Art of Storytelling s pedagogem z Columbia Univerity Stephenem Moltonem. Workshopu se zúčastní společně s šesti studujícími z La Femis a jedním studujícím z Ukrajiny.

Foto: Andrea Petrovičová

6. června 2023