Random Image

KONZULTACE S PRÁVNIČKOU - VÍZA PRO RUSKÉ STUDUJÍCÍ A SOUVISEJÍCÍ TÉMATA / КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА - ВИЗЫ И СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Vážené studentky, vážení studenti,

je nám nesmírně líto, jakým způsobem aktuální situace dopadá také na Vás – ruské občanky a občany, kteří/které se nyní nacházíte v situaci plné nejistoty a obav. Chceme vám připomenout, že jste naší součástí a uděláme vše pro to, aby vaše studium a váš pobyt v České republice nebyl ničím narušen.

Ombudsmanka FAMU Klára Šimáčková Laurenčíková uspořádala v pátek 4. března od 15:00 do 16:30 online poradenství s vedoucí právního oddělení Střediska integrace a migrace Klárou Holíkovou. Paní Holíková hovoří česky a rusky a bude vám k dispozici pro zodpovězení na dotazy (viz témata). Konzultace je rovněž určena běloruským studentům a studentkám, kterým může paní Holíková poskytnout informace k jejich aktuální situaci, a českým studujícím, kteří mohou informace dále poskytnout svým přátelům, spolužákům a kolegům/kolegyním, kterých se situace týká. 

Témata: 

  • víza pro ruské studující AMU
  • pobyt běloruských studujících v ČR v souvislosti s válkou na Ukrajině 
  • různé – otevřený prostor pro vaše dotazy, které souvisí s právní stránkou aktuální situace 

Odkaz pro připojení:  

Schůzka Microsoft Teams 

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci 

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. 

Další informace | Možnosti schůzky 

__

 

Дорогие студентки и студенты, 

Нам очень больно смотреть на то, каким образом актуальная ситуация затрагивает вас – российских гражданок и граждан, которые сейчас находятся в сложной ситуации. Хотим вас уверить в том, что вы являетесь частью нашего общества и мы готовы сделать все, чтобы ваш процесс обучения и жизни в Чехии ничем не был затронут. 

Омбудсменка ФАМУ Клара Шимачкова Лауренчикова организовывает онлайн консультацию с руководительницей Центра интеграции и миграции Кларой Голиковой в пятницу, 4 марта, от 15:00 до 16:30. Госпожа Голикова говорит на чешском и русском языках, она с радостью ответит на ваши вопросы (темы приведены ниже).
Мы приглашаем на консультацию белорусских студентов и студенток, которым госпожа Голикова предоставит информацию по их ситуации тоже. Вместе с этим мы приглашаем чешских учащихся, которые смогут распространить информацию своим друзьям, коллегам и одногруппникам. 

Темы консультации: 

  • Визы для российских учащихся в ФАМУ 
  • Проживание белорусских учащихся в Чехии в связи с войной в Украине 
  • Свободная тема для ваших вопросов, которые связаны с юрисдикцией в сложившейся ситуации 

Ссылка для подключения:

Встреча Microsoft Teams
Подключиться с помощью компьютера или приложения
Нажав сюда вы подключитесь к встречи
Информация Настройки

1. března 2022