Random Image

KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ FOTOGRAFIE: ZVEME VÁS NA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE K NOVÉMU BAKALÁŘSKÉMU PROGRAMU NA FAMU

FAMU otevře na katedře fotografie v akademickém roce 2023/2024 nový a v České republice unikátní program zaměřený na konzervování a restaurování fotografie. Soustředit se bude na obnovu a zachování významných fotografických děl pro budoucí generace. 

Rádi bychom vás tímto pozvali na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Katedře fotografie, kde se bude program prezentovat. Koná se formou individuálních konzultací 7. 6. od 14 do 17 hodin. Všechny informace v přiložené pozvánce. Na viděnou!

30. května 2023