Random Image

KOMUNIKACE A SEBEPÉČE PŘI KRIZOVÉ UDÁLOSTI (JAK NABÍDNOUT POMOC, ALE POSTARAT SE I O SEBE) / КОМУНІКАЦІЯ ТА ПІКЛУВАННЯ ПРО СЕБЕ ПІД ЧАС КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ (ЯК ДОПОМОГТИ ІНШИМ, ТА ПОДБАТИ ПРО СЕБЕ)

Komunikace a sebepéče při krizové události (jak nabídnout pomoc, ale postarat se i o sebe)

- v pátek 1.4. od 13.30 do 15.30 hodin
- online prostřednictvím platformy ZOOM
- v anglickém (bude simultánně tlumočeno) a českém jazyce
- formulář pro přihlášení: https://forms.gle/n96WvFwCxRAKAch88

Dvouhodinový webinář bude podpůrným setkáním určeným nejen pro ukrajinské, ruské, běloruské a české studentky a studenty. Předmětem webináře bude péče o druhé, ale i o sebe v krizových časech.

Jak se máme o sebe starat na terénním výjezdu? Jak komunikovat s lidmi, kteří mluví jinou řečí? Mohou být naše očekávání ne/naplněné? Dotkneme se témat sebepéče, stabilizace, psychické odolnosti či rozpoznání vlastních hranic a limitů. V závěru budou účastníkům poskytnuty užitečné kontakty k nalezení inspirace či vyhledání odborné pomoci.

Mgr. Kristýna Farkašová

- je lektorka, terapeutka, krizová interventka;
- doprovází lidi v mezních životních situacích i ty, kteří se chtějí dále rozvíjet;
- absolvovala 5letý sebezkušenostní výcvik v systematickém přístupu k psychoterapii;
- je certifikována např. v poradenství pro pozůstalé, v telefonické krizové intervenci či v práci s traumatizovanými klienty;
- má praxi v oblasti sociální péče a služeb z přímé péče, zavádění standardů kvality, práce pro Diakonii ČCE, hospicové občanské sdružení Cesty domů;
- lektoruje témata např. Jak snížit míru stresu a úzkosti, První reakce v emočně vypjatých situacích (základy krizové intervence), Jak předcházet agresi, jak na ní reagovat, jak s ní pracovat následně, Sebevraždy a sebepoškozování, Vývojové a situační trauma, témata týkající se smrti, umírání, truchlení.
- píše blog Laskavá všednost a s kolegou tvoří audiopodcast Hovorna

UA

Комунікація та піклування про себе під час кризової ситуації (як допомогти іншим, та подбати про себе)

- П'ятниця, 01.04.2022, 13:30-15:30
- Онлайн через платформу ZOOM
- англійською та чеською мовами
- Форма для запису на вебір: https://forms.gle/n96WvFwCxRAKAch88

Двогодинний вебінар стане підтримкою для українських, російських, білоруських та чеських студентів. Темою буде турбота про інших, а також про себе в часи кризи.

Як піклуватись про себе під час допомоги іншим? Як комунікувати з людьми, які розмовляють іншою мовою? Чи можуть наші очікування не/виправдатись? Торкнемося тем піклування про себе, психологічної стійкості, та встановлення власних кордонів. На кінці вебінару, учасникам будуть надані корисні контакти, до яких можна звертатись за професійною допомогою.

Mgr. Kristýna Farkašová

- викладачка, терапевтка;
- допомагає людям у складних життєвих ситуаціях;
- закінчила 5-річний тренінг по системному підходу до психотерапії;
- сертифікована спеціалістка у консультуванні постраждалих, або в роботі з травмованими клієнтами;
- має досвід у сфері соціального піклування та послуг безпосереднього догляду, праці в Diakonie ČCE, або в громадському об’єднанні Cesty domů;
- вона читає лекції на такі теми, як: зменшення стресу і тривожності, перші відповіді на емоційно напружені ситуації, як запобігти агресії, як на неї реагувати, та як з нею працювати, суїцид та самопошкодження, теми, що стосуються смерті, та жалоби;
- веде блог Laskavá všednost, та з колегою - підкаст під назвою Hovorna.

25. března 2022