Random Image

KOLEGIUM DĚKANKY FAMU VYSLOVUJE PODPORU INICIATIVĚ „HODINA PRAVDY“

Kolegium děkanky FAMU vyslovuje podporu iniciativě „Hodina pravdy“, která upozorňuje na problémy financování sociálněvědních a humanitních oborů na vysokých školách v České republice a požaduje důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních a společenských věd. Situace nejen humanitních fakult je dlouhodobě ve stavu hlubokého podfinancování a stávající stav je neudržitelný. FAMU stejně jako kolegové a kolegyně z uvedených oborů vnímá a zdůrazňuje důležitost kritického myšlení a vzdělávání o demokracii, lidských právech, diverzitě a společenských aspektech žitého světa, neboť toto myšlení má nezastupitelné místo ve výchově dalších generací a hraje zásadní roli ve směřování a formování hodnot naší společnosti.

16. května 2023