Random Image

JAK PROBÍHÁ ON-LINE VÝUKA? DO JAKÉ MÍRY DOKÁŽE NAHRADIT SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ? VYJÁDŘETE SE I VY V DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ!

Milé studentky a studenti,

je to právě rok, co jsme museli nastoupit na nesnadný přechod k on-line výuce. Na konci letního semestru loňského roku jsme ještě měli možnost se vrátit k setkávání a společné tvorbě naživo, v prosinci se pravidla na chvíli zase uvolnila, aby se omezení následně opět zpřísnila.

Rádi bychom zjistili, jak se Vám daří studovat, s jakými problémy se musíte potýkat, případně co se nástupem on-line režimu i zlepšilo. Prosíme Vás proto o vyplnění dotazníku, který by nám mohl poskytnout lepší přehled o současné situaci. Aby mělo šetření smysl, je důležité, aby se zapojilo co největší množství studentů. Prosím, věnujte dotazníku 10-15 minut svého času, vaše odpovědi nám pomohou v našem úsilí o zlepšení podmínek pro vaše studium, pomůže nám také v našem zápase o zlepšování postavení uměleckých škol v kontextu českého vysokého školství.

Stojíme o vaši zpětnou vazbu. V otevřených otázkách v závěru dotazníku můžete přesně popsat své dojmy z on-line výuky.

Prosíme proto, zapojte se vyplněním dotazníku zde - https://forms.gle/dgCWyg7t3Bsmb5YNA

Jan Hančil
Prorektor pro mezinárodní vztahy, uměleckou činnost a styk s absolventy a veřejností

15. března 2021