Random Image

HERNÍ DESIGN NA FAMU - PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO 17. DUBNA

Do 17. dubna můžete zasílat přihlášky do navazujícího magisterského studia herního designu na FAMU.

Co je to herní design? Vytváření pravidel, rozhraní, herních systémů a obsahu, které umožňují hráčům a hráčkám interakci s hrou. Cílem herní/ho designéra/designérky je vytvořit co nejzajímavějš a nejzábavnější herní zážitek. Herní design můžeme aplikovat na širokou škálu her, od deskových her a karetních her po videohry a mobilní aplikace. Herní designéři řeší nejen mechaniku a herní systémy, ale také vizuální design, zvukové efekty a příběhové prvky hry. Toto odvětví hraje důležitou roli v průmyslu videoher a je nezbytné pro úspěch každého herního projektu.

Cílem studia herního designu na FAMU je poskytnout studujícím komplexní interdisciplinární vzdělání a rozvinout jejich umělecký talent v oblasti designu počítačových her. Magisterský navazující studijní program herní design je určený pro absolventy a absolventky bakalářského a magisterského vysokoškolského studia na FAMU i jiných vysokých školách v ČR i v zahraničí. Program je akreditovaný v prezenční formě, a předpokládá tedy pravidelnou přítomnost ve výuce. 

Praktická část výuky se soustředí na trénink designérských dovedností a tvorbě herních prototypů, a to od papírových po digitální. Studenti a studentky si osvojí klíčové pracovní postupy v oblasti herního designu (např. level design, design herních mechanik apod.). Osvojí si také dovednosti v oblastech herní scenáristiky, herního zvuku, herní grafiky a animace a herní produkce. Po teoretické stránce rozvine analytické schopnosti a historické znalosti umožňujících poučenou práci s koncepty a tradicemi v rámci vlastní umělecké tvorby i v rámci obecnější reflexe média počítačových her. Teoretické předměty rovněž studující naučí rozumět hernímu publiku a místu her ve společnosti a kultuře. Tvůrčí část studia rozvíjí schopnost originální, kreativní tvorby studujících, během níž své teoretické a praktické znalosti využívají k samostatné umělecké tvorbě.

Studium zahrnuje odbornou stáž v herním studiu umožňující studentům a studentkám aplikovat své nabyté znalosti a dovednosti a zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce. Během studia proběhnou hostující přednášky odborníků z praxe.

Všechny informace naleznete na stránkách: https://hernidesign.famu.cz/

Foto: There’ll Be Gold (Vendula Burešová)

4. dubna 2023