Random Image

HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKA BOHDANA SLÁMY

"Sebeuvědomění má pro režiséra největší cenu. Kdo jsem já? Co mě zajímá? To jsou všechno otázky, na něž člověk těžko hledá odpověď a možná by o nich ani nebyl schopen mluvit, ale musí je mít v sobě a musí je cítit."

Rádi bychom Vás pozvali na habilitační přednášku našeho pedagoga a vedoucího katedry režie Mgr. Bohdana Slámy, která nese název 'Film jako dramatické umění'. 

Přednáška, jejímž tématem budou například režisérské přístupy či práce s herci, se uskuteční 8. října 2020 v 16:00 formou veřejné online konference.
(Fyzicky bude přednáška probíhat v učebně U1, kde však bude přítomný pouze habilitant a část členů a členek Umělecké rady)


Přednášku bude možné sledovat prostřednictvím tohoto odkazu

2. října 2020