Random Image

GREEN ERASMUS+ - PODPORA EKOLOGIČTĚJŠÍHO CESTOVÁNÍ

Studenti, kteří vyjíždějí na Erasmus, mohou získat finanční příspěvek na využití ekologicky šetrného způsobu dopravy.

Nové programové období Erasmus+ pro roky 2021-2027 přináší řadu novinek a témat, mimo jiné projekt GREEN ERASMUS+, jehož podstatou je systematické snižování negativního dopadu, který tento program má na životní prostředí.

Garantujeme navýšení finančního příspěvku o 50 EUR při zvolení ekologicky šetrného způsobu dopravy (pozemní hromadná doprava – vlak, autobus, …). Zároveň je účastníkům mobilit, kteří si zvolí ekologicky šetrný způsob dopravy, prodloužena uznatelná doba cestování o 4 dny.

Pomozte i vy snížit uhlíkovou stopu při cestování!

Cílem konceptu GREEN ERASMUS+, je zlepšit environmentální udržitelnost programu Erasmus + a zároveň přispět ke zvýšení environmentálně zodpovědnému přístupu v celé Evropě.

Další cíle GREEN ERASMUS+, jsou:

  • Snížit negativní dopad programu Erasmus + na životní prostředí
  • Zvyšovat povědomí v celém evropském sektoru vysokoškolského vzdělávání o důležitosti udržitelné internacionalizace.
  • Umožnit studentským organizacím stát se činiteli změn a usilovat o zlepšení v oblasti udržitelnosti životního prostředí.

Mezi konkrétní kroky, které povedou k dosažení cílů, patří:

  • Studenti a další účastníci mobilit budou využívat udržitelnější způsoby dopravy před, během a po ukončení svých mobilit.
  • Studenti a další účastníci mobilit se během výměny v zahraničí stanou vnímavějšími a odpovědnějšími spotřebiteli.
  • Zaměstnanci univerzit a pedagogové budou podporovat „udržitelný Erasmus“ jako nositele udržitelnosti životního prostředí
  • Udržitelnost bude jedním z klíčových témat pro studentské organizace.

16. června 2021