Random Image

GAMU: OPILÝ LES

14. dubna - 20. května

Zveme vás do GAMU, kde se ve čtvrtek 13. dubna od 18:00 uskuteční výstava Opilý les. V geologii termín „opilý les“ označuje porost, který vyrůstá na pomalu se sesouvajícím svahu. Kmeny stromů rostou všelijak nakřivo, les působí neuspořádaně, a to geologům signalizuje, že se podloží hýbe. V názvu výstavy, na níž se setkají studující z ateliérů Katedry fotografie FAMU v Praze, je opilý les odkazem k nestabilitě podmínek, v nichž tito mladí lidé vyrůstají, a k umělecké tvorbě coby opakovaným pokusům o udržení rovnováhy. Prostřednictvím jejich prací však výstava poukazuje i na to, jak na tyto pohyby reaguje nástroj, jež paušálně nazýváme fotografií, a také „její katedra“. K výběru vystavujících byl vyzván kurátor Jiří Ptáček.  

Vystavující umělkyně a umělci: Luisa Havránková, Ava Holzman, Eliška Klimešová, Tobiáš Páral, Adam Rolex, Tereza Šimoníková, Jakub Tulinger, Šimon Varaus

6. dubna 2023