Random Image

FIDMARSEILLE: OPEN CALL

FAMU navázala partnerství s Mezinárodním filmovým festivalem v Marseille a má možnost zapojit se do open callu na rezidenční pobyt (viz. příloha).  

  • Studující se hlásí samostatně dle pokynů v textu výzvy. 
  • Vybraný/á účastník/účastnice má hrazeny veškeré výdaje – cestovné, ubytování, stravné, akreditaci a vstup na speciální industry program.  
  • Nabídka je určena pouze pro studující akreditovaných studijních programů – splnění tohoto požadavku u uchazečů bude festivalem ověřeno ve spolupráci s fakultou. 
  • Deadline pro zaslání přihlášek je 31. března 2023.
  • Všechny podrobnosti naleznete v příloze.

V případě dotazů se obracejte na proděkana pro zahraniční vztahy Davida Čeňka: david.cenek@famu.cz

7. března 2023