Random Image

FAMU MÁ NOVOU OMBUDSMANKU

Akademický senát FAMU zvolil 2. srpna novou ombudsmanku, psycholožku a psychoterapeutku Pavlínu Junovou. Stalo se tak poté, co byla dosavadní ombudsmanka a spoluzakladatelka tohoto institutu na fakultě Klára Šimáčková Laurenčíková jmenována vládní zmocněnkyní pro lidská práva a z funkce na škole na konci června odstoupila.

,,Konkrétní situaci chci vždy zkoumat jako jev nezatížený stereotypy a předsudky. Důležité je maximálně citlivé vnímání a snaha porozumět konkrétnímu případu v jeho jedinečnosti. Je to prevence před zkratkovitými reakcemi,” říkala při obhajobě své koncepce na zasedání Akademického senátu FAMU Pavlína Junová, která se ve svém dosavadním působení zaměřovala na individuální i skupinové terapie a psychoterapii, krizovou intervenci či individuální práci s se zvlášť zranitelnými osobami či dětmi ohroženými domácím násilím. „Je potřeba do funkce neskočit po hlavě, ale hlídat si hranice. Chci nabízet mediační rámec, ale uchovat si vnitřní pevnost,” dodává.

První ombudsmanka FAMU Klára Šimáčková Laurenčíková navázala spolupráci s fakultou na podzim roku 2020 s cílem ustanovení tohoto institutu a zlepšení etické kultury vnitřního prostředí, který byl iniciativou děkanky FAMU Andrey Slovákové. Pomohla nastavit a definovat standardy a postupy práce ombudsmanky, které jsou definované v Chartě ombudsmanky. Model vybudovaný na FAMU a inspirovanými dobrými praxemi ze zahraničí, se stal inspirací pro několik dalších českých vysokých škol. Od počátku své práce na FAMU se Klára Šimáčková Laurenčíková věnovala řešení individuálních i kolektivních podnětů z řad studentstva, akademických i neakademických pracovníků a pracovnic či vedení fakulty i AMU. Za dobu svého působení řešila přes 50 podnětů. Důležitou součástí činnosti ombudsmanky FAMU byla takéorganizace vzdělávacích workshopů, seminářů a webinářů. Klára Laurenčíková jich realizovala šest – tématy byly podpora duševního zdraví, transgender a nebinarita, diskriminace ve školním prostředí, komunikace a sebepéče při krizové události a v neposlední řadě situace ukrajinských, ruských a běloruských studentů a studentek v návaznosti na válku na Ukrajině.

Ačkoliv koncept vysokoškolského ombudsmanství vznikl již v roce 1965 v Kanadě na Univerzitě Simona Frasera, v České republice bylaFAMU jednou z prvních vysokých škol, která institut do své struktury zavedla. Vedle FAMU má svou ombudsosobu například Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci či Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Institut zavedla rovněž sesterská fakulta DAMU. Filmová fakulta ve věci ombudsmanství navázala spolupráci také s Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou Univerzitou v Brně, zmiňovanou Univerzitou Palackého v Olomouci či pražskou Akademií výtvarných umění a mnohými dalšími.

Klára Laurenčíková v rámci svého působení uspořádala ve spolupráci s Feministickou institucí Kolokvium ombudsmanky FAMU s heslem bezpečné a důstojné prostředí vysokých škol a role ombudsmana v jeho podpoře. Akce se uskutečnila v lednu roku 2022 ve Studiu FAMU a kombinovanou formou se jí zúčastnily více než dvě desítky českých i zahraničních přednášejících a přibližně 120 účastníků a účastnic z České republiky i zahraničí, mezi nimi hosté angažující se v oblasti ombudsmanství, etiky vzdělávání a lidských práv, například rakouský studentský ombudsman a prezident Evropské sítě ombudsmanů ve vyšším vzdělávání (ENOHE) Josef Leidenfrost, německá ombudsmanka pro vědu Hjördis Czesnick či zástupkyně iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET Marie-Luisa Purkrábková. Jednalo se o vůbec první akci věnovanou ombudsmanství na vysokých školách v České republice. Událost položila základní stavební kámen české pobočky evropského sdružení ombudsmanů a ombudsmanek ENOHE. Ve snaze sjednotit snahy o zavedení institutu a šíření myšlenky ombudsmanství napříč českým školstvím iniciovala Klára Laurenčíková coby ombudsmanka FAMU vznik Stále platformy školských ombudsmanů, jejíž první neformální schůze proběhla v Olomouci 18. května 2022 a vytvořila prostor pro sdílení dobrých praxí, způsobů řešení obtížných situací, metod práce a spolupráce s dalšími orgány fakult a univerzit, který umožní tyto instituty dále rozvíjet a kultivovat tak vnitřní prostředí vysokých škol.

Mgr. Pavlína Junová

Pavlína Junová vystudovala jednooborovou Psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala prezenční část psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii. V rámci desetileté praxe se věnuje především psychoterapii a psychologickému poradenství. Aktuálně pracuje jako psychoterapeutka v Psychosomatickém centru Praha. V rámci soukromé praxe se věnuje párové terapii a dále působí jako supervizorka pro tým pracovníků v sociálních službách.  Jako dobrovolnice Bílého kruhu bezpečí pracuje s obětmi trestných činů. Má zkušenosti s tzv. zvlášť zranitelnými obětmi.

3. srpna 2022