Random Image

FAMU ETICKY VOL. 4: VZTAHY MEZI VYUČUJÍCÍMI A STUDUJÍCÍMI

Vážená fakultní komunito,

série FAMU ETICKY se pomalu přesouvá do druhé poloviny a my vás zveme na čtvrté setkání. Tentokrát na téma: vztahy mezi vyučujícími a studujícími.

Akce se uskuteční tento čtvrtek 24. listopadu 2022 v 18:00 v učebně U1. Přivítáme mezi námi Mgr. et Mgr. Michaelu Antonín Malaníkovou, Ph.D., zástupkyni ombudsmana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

  • Jak se k sobě mohou studující a vyučující vztahovat? 
  • V jaké formě jsou vazby obohacující, čím jsou specifické a jaký je jejich účel? 
  • Jaké hranice k tomuto vztahu patří? A jak je to s tou asymetrií? 
To jsou otázky, které mohou být součástí společné diskuze.

Výstupy ze setkání využijeme pro formulace do nově vznikajícího Etického kodexu FAMU. Buďte při tom! Zváni jsou srdečně všichni z celé fakultní komunity.

Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.

Zástupkyně ombudsmana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (od listopadu 2020, společně s ombudsmanem Jaroslavem Šotolou). Vyučuje dějiny středověku na Katedře historie Univerzity Palackého, mezi její badatelské zájmy patří urbánní dějiny, dějiny rodiny a gender history, které formovaly i její aktivity v oblasti občanské angažovanosti. Několik let spolupracovala s lidskoprávní nevládní organizací (Nesehnutí) na kampani za ženská práva, v současné době je členkou Genderové expertní komory ČR. Jako členka týmu fakultního ombudsmana řeší komunikačně náročné situace a konflikty mezi studujícími a vyučujícími/zaměstnanci a zaměřuje se na úroveň prevence a kultivace univerzitního prostředí se zaměřením na nastolení partnerské spolupráce a zmírňování mocenské nerovnováhy. Za tímto účelem absolvovala několik školení v oblasti nenásilné komunikace (NVC). Je členkou ENOHE (European Network of Ombuds in Higher Education), podílí se na přípravě Programu vzdělávacích aktivit. Je také členkou týmu připravujícího založení Školské ombudsmanské platformy v ČR.

Akce bude simultánně tlumočena do angličtiny.

21. listopadu 2022