Random Image

FAKULTNÍ KONTO NA POMOC UKRAJINSKÝM STUDUJÍCÍM

Mnoho z vás se dotazovalo na možnost přímo finančně podpořit ukrajinské studující.  

Zřídili jsme konto v rámci Nadace FAMU na podporu ukrajinských studentů a studentek a jejich rodin. Nasbírané prostředky budou použity na průběžnou podporu těch, kteří již nyní studují u nás na FAMU, jakož i případně dříve přijíždějícím budoucím studujícím našeho prvního ročníku v akademickém roce 2022/23, a také pro případné studenty a studentky z Ukrajiny, které přijmeme v rámci uprchlické pomoci.  

Budeme rovněž rádi, pokud tuto informaci rozšíříte okolo vás. 

Č. účtu: 304567989/0300
IBAN: CZ74 0300 0000 0003 0456 7989
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

Děkujeme.

24. března 2022