Random Image

ENVIRONMENTÁLNÍ DEN AMU 2022

Environmentální den AMU je společnou oslavou a setkáním celé rodiny AMU, kterou spojuje láska k umění a ke světu, v němž je utvářené. Palčivost globálních proměn tak prožíváme všichni rovným dílem. Věříme, že kolektivní vědomí AMU je aktivní, živelné a usiluje o to se otevřít nejen vně sebe sama. Proto jsme oslovili různé umělecké a univerzitní entity a přizvali je k otevřené diskusi o společném směřování a růstu. Usilujeme o moudré a hospodárné nakládání se zdroji. Pracujeme na vytváření kvalitních vztahů založených na otevřené a nenásilné komunikaci. Učíme se propojovat s přírodou a vnímat a reflektovat udržitelnost světa, který jako umělci zachováváme pro budoucí generace.
 
Hlavní téma Environmentálního dne AMU 2022 se dotýká energetické krize a úspor, které v současné době všichni řešíme. Setkáním nás provedou etablovaní odborníci a odbornice, aktivní umělci a umělkyně a studující jednotlivých fakult AMU (DAMU, FAMU, HAMU) formou přednášek, panelové diskuse, hudební nebo divadelní performance, workshopů, ale i swapu oblečení a pokojových rostlin.

Přijďte společně pobýt!
Program a informace k hostům a hostkám budeme zveřejňovat postupně.
FB událost

5. září 2022