Random Image

DOKTORANDKA FAMU LEA PETŘÍKOVÁ ZÍSKALA JACQUES DERRIDA PRIZE

Ve čtvrtek 2. července byly udělovány ceny Francouzského velvyslanectví (26. ročník) pro mladé talentované vědce. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo celkem 66 kandidátů mladších 33 let, které nominovala vysoká škola či Akademie věd na základě kvality jejich výzkumné práce v rámci doktorandského studia. O výsledcích rozhodovalo 7 komisí tvořených 45 českými a francouzskými profesory a badateli. Z navržených mladých vědkyň a vědců porota nakonec vybrala 26 laureátů.

Lea Petříková si odnesla první cenu v kategorii humanitní a společenské vědy (Jacques Derrida Prize) za svůj doktorský projekt, ve kterém se zabývá filmy farmaceutické společnosti Sandoz, která produkovala nejen industriální, ale také umělecké snímky. Laboratoře Sandoz mj. jako první syntetizovaly LSD a zabývaly se psychedelickým výzkumem a výrobou až do šedesátých let dvacátého století, tedy do období, kdy vznikly zkoumané filmy. V rámci této společnosti fungovala od konce padesátých let specializovaná instituce, Cinémathèque Sandoz, která měla na starosti nejen výrobu propagačních a edukativních filmů, ale také produkci specifických uměleckých děl s výtvarnými kvalitami. Projekt odhaluje spojitost mezi výrobou psychoaktivních látek a filmovou produkcí, která je představena jako specifický korpus filmových děl zabývajících se mimořádnými stavy vědomí.

Reportáž z předávání

 

7. července 2020