Random Image

DIPLOMOVÁ VÝSTAVA KF: ODSTAVEC V GLYFECH

Naše schopnost verbálně i vizuálně artikulovat současná témata brzdí jakési zpoždění v porozumění nepředvídatelného vývoje globálního světa. Nutnost revize výrazových prostředků se propisuje do každodenní komunikace, nutí nás pojmenovávat nové fenomény a hledat nové formy. Kdysi dávno, na dalekých ostrovech, udržovala jedna civilizace své chápání světa prostřednictvím obrazových znaků, jejichž neopakovatelné univerzum sice promlouvá výmluvnou vizualitou, ale pro jeho obsahový přepis neexistuje v dnešním světě ekvivalent. Právě zřetelná inspirace přírodními formami připomíná naše dnešní limity, normativní stránku dnešního světa a ztrátu naší schopnosti symbiózy s přírodou. S vědomím permanentní dočasnosti je informace skrytá v nejaktuálnějších vizuálních záznamech snahou, jak překlenout vzdálenost, kterou staví současný narativ mezi nás a naši přirozenost.

Mariana Serranová

Výstava diplomantských projektů studentů a studentek Katedry fotografie FAMU představuje aktuální dění v oblasti fotografie a nových médiích v ateliérech Klasická fotografie, Dokumentární fotografie, Nová estetika, Imaginativní fotografie a Intermédia.

Andrej Kiripolský, Nikol Czuczorová, Lenka Janíčková, Klára Žantová, Jiří Procházka, Veronika Čechmánková, Dominika Červená, Petr Pustina, Jakub Hons, Tatiana Lvovská, Tomáš Vobořil, Anna Vopátková, Anushka Gambhir, Madison Sable, Juan Cevallos, Ekaterina Fonina, Gabriela Benish-Kalná, Alice Ullspergerová, Anna Pavel

Vernisáž proběhne 6. 6. 2022 v 18h.

Otevřeno od úterý do soboty 10:00 –⁠ 18:00

Autor úvodního obrázku: Jiří Procházka

6. června 2022