Random Image

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Milé uchazečky a milí uchazeči o studium na FAMU,

zveme Vás na den otevřených dveří, který se bude konat 21. října (s výjimkou katedry animované tvorby, jejíž dveře se uchazečkám a uchazečům otevřou 26. října, viz. níže) v hlavní budově FAMU v Paláci Lažanských na Smetanově nábřeží 2.


- Pro uchazeče/uchazečky o studium na katedře střihové skladby bude v době od 9.30 do 14.00 hod k dispozici pedagog Martin Čihák a studentstvo magisterského studia.

- Pro uchazeče/uchazečky o studium na katedře režie bude v době od 11 do 12 hod k dispozici pedagog katedry Petr Marek. uč. 240

- Pro uchazeče/uchazečky o studium na FAMU International bude v době od 14.00 do 16.00 hod k dispozici zástupkyně vedoucí katedry Karolína Kyselová. Konzultace se uskuteční prezenčně v budově FAMU ve 4. patře (místnost 439). / Karolína Kyselová (Deputy Head of FAMU International) will be available to assist FAMU International applicants from 2 pm to 4 pm. Personal consultation will take place in the FAMU building on the 4th floor (room 439).

- Pro uchazeče/uchazečky o studium na katedře scenáristiky a dramaturgie budou v době od 10.00 do 14.00 hod k dispozici pedagogové Martin Ryšavý, Lubor Dohnal a Jaroslav Pozzi. Prosíme uchazeče/uchazečky, aby se dostavili/y vždy v celou hodinu na KSD (4. patro v budově FAMU).

- Pro uchazeče/uchazečky o studium na katedře Centrum audiovizuálních studií bude v čase 13.30 – 15.00 k dispozici vedoucí katedry Martin Blažíček, 4. patro, místnost 428. Uchazeči/uchazečky získají informace o oboru a mohou konzultovat své práce.

- Pro uchazeče/uchazečky o studium na katedře fotografie bude od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod k dispozici tajemnice katedry Veronika Čechmánková (1. patro).

Ateliér klasické fotografie (Martin Stecker, asistent Jan Douša) online konzultace po domluvě s uchazeči v náhradní termínu (prosíme zájemce kontaktovat veronika.cechmankova@famu.cz )
Intermediální ateliér (Štěpánka Šimlová, asistent Jiří Procházka) konzultace od 13:00 -15.00 
Ateliér imaginativní fotografie (Rudo Prekop, asistentka Ines Karčáková ) konzultace od 14.00 – 16.00 
Ateliér dokumentární fotografie (Markéta Kinterová, asistentka Veronika Daňhelová) konzultace od 12:15- 13:15. 
Ateliér nové estetiky (Hynek Alt, asistent Jen Kratochvíl) konzultace 10 -13.00.  

- Pro uchazeče/uchazečky o studium na katedře produkce bude v době od 14.00 do 16.00 hod k dispozici vedoucí katedry Tereza Czesany Dvořáková a tajemník katedry Jakub Přikryl. Konzultace se uskuteční prezenčně v budově FAMU ve 3. patře (místnost 334). Od 15 hod bude možné konzultovat taky online. Prosíme uchazeče/uchazečky o studium na katedře produkce FAMU, aby se přihlašovali/y na začátku či krátce po zahájení online prezentace!

15:00 - 16:00 / Tereza Czesany Dvořáková - Schůzka Microsoft Teams-  Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

- Katedra dokumentární tvorby vám bude k dispozici v online i prezenční podobě. Uchazeči/uchazečky o studium na katedře dokumentární tvorby mohou konzultovat následovně:

10:00 - 11:00 hod / RNDr. MgA. Alice Růžičková, Zuzana Žáčková: úvodní setkání s vedoucí a tajemnicí katedry nad dotazy k přihláškám a k jednotlivým kolům přijímacího řízení - Schůzka Microsoft Teams - Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci
11:00 - 13:00 hod / MgA. Viola Ježková a MgA. Jan Šípek: setkání s vedoucími 1. ročníku a konzultace k zadaným domácím pracím v učebně KDT č. 211
13:00 - 15:00 hod / doc. MgA. Martin Mareček: setkání s garantem oboru a konzultace k zadaným domácím pracím - Schůzka Microsoft Teams - Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

- Uchazeči/uchazečky o studium na katedře zvukové tvorby mohou využít osobních konzultací v níže uvedené době. Žádáme uchazeče, aby se dostavili vždy v celou hodinu (od 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod). 

10:00 - 16:00 hod - Ladislav Greiner, zástupce vedoucího katedry

- Uchazeči/uchazečky o studium na katedře kamery si mohou domluvit individuální konzultace. Prosíme uchazeče/uchazečky, aby své případné dotazy směřovali/y na sekretariát katedry, konkrétně na tajemnici katedry Adélu Kalnou: adela.kalna@famu.cz

- Katedra animované tvorby bude mít den otevřených dveří 26. října v době od 14.00 do 16.00 hod v budově FAMU v učebně 415 KAT (4. patro). Zájemci/zájemkyně mohou daný čas využít i ke konzultacím svých prací.
 

Studijní oddělení FAMU

Uchazeči/uchazečky o studium na FAMU mají možnost konzultovat online v době od 11.00 do 12.00 hod s vedoucí studijního oddělení Eliškou Pičmanovou následující otázky:

  • obecné podmínky přijetí do studia

  • podmínky přijetí pro uchazeče z Ukrajiny

  • uznávání zahraničního vzdělávání

  • poplatky za studium

  • potřebná úroveň znalosti českého jazyka 

  • formální náležitosti přihlášky a proces podání přihlášek

Consultation for applicants from abroad is also available in English.

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

20. října 2022