Random Image

DĚKANSKÉ VOLNO PRO AKADEMICKOU OBEC

Děkanka FAMU vyhlašuje děkanské volno od 19. dubna od 13:00 do 21. dubna 2023 za účelem možnosti účasti akademické obce na programu FAMUFESTu 2023.

Děkanské volno je vyhlášeno s těmito upřesněními:

  • děkanské volno se týká pouze výuky, tj. akademických pracovníků/ic a studujících, aby se mohli zúčastnit programu festivalu;
  • plánovanou výuku je nutno nahradit, a to do konce letního semestru (ve dvou týdnech od 8. do 19. května 2023);
  • ve výjimečných případech může být výuka zachována i v těchto dnech, pokud ji není možné nahradit v jiném termínu (např. s přítomností hosta, z technických či provozních důvodů), o čem rozhoduje vyučující předmětu.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hezké dny.

6. dubna 2023