Random Image

DĚKANSKÉ VOLNO 23. 12. 2020

Ve středu 23. prosince je vyhlášeno děkanské volno.

Paní děkanka vám všem přeje intenzivní a inspirativní prosincové dny, kdy uzavíráme teoretickou výuku a zároveň už realizujeme praktickou výuku, jejíž dokončování bude možné po domluvě v rámci kateder rovněž v lednu, pokud to epidemiologická situace bude dovolovat.

 

9. prosince 2020