Random Image

DĚKANSKÉ VOLNO 16. 11. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studující,

vyhlašuji děkanské volno na pondělí 16. 11. 2020.

Andrea Slováková, děkanka FAMU. 

2. listopadu 2020