Random Image

DARY NA KONTO AMU A FAMU

Dary na podporu ukrajinských studujících, které sbírá AMU skrze svůj transparentní účet a FAMU prostřednictvím konta Nadace FAMU, jsou stále potřebné.

Získané prostředky na transparentním účtu AMU jsou využívány na stipendijní podporu a úvodní pomoc k zajištění pobytu uprchlých ukrajinských studentek a studentů, pedagožek a pedagogů z válkou zasažené Ukrajiny. Aktuálně probíhá celouniverzitní fundraisingová akce na podporu tohoto transparentního účtu AMU, do jejíhož zapojení byli/y rovněž vyzváni/y vedoucí našich kateder a další zástupci a zástupkyně FAMU. Děkujeme všem, kdo informace o tomto účtu již rozeslali svým přátelům, známým, kolegům či spřátelených institucím a společnostem. Tímto vyzýváme všechny členy a členky komunity FAMU, kdo mají zájem se do akce zapojit, aby kontaktovali klaudie.osickova@famu.cz

Rovněž je možné a žádoucí přímo podpořit naše ukrajinské kolegy a kolegyně, kteří/které studují na FAMU. Mnozí z nich se ocitli ve velmi složité životní situaci a získané prostředky na kontu Nadace FAMU jim pamáhajíto komplikované období přečkat. Informace k tomuto účtu naleznete na našem webu: https://www.famu.cz/cs/studuji/famu-pro-ukrajinu-portal-pomoci

5. dubna 2022