Random Image

CENA JOSEFA HLÁVKY PRO KRISTINU ŠKODOVOU A LEU PETŘÍKOVOU

Srdečně gratulujeme Kristině Škodové, jíž byla udělena Cena Josefa Hlávky 2020 nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Kristina Škodová je studentkou druhého ročníku navazujícího magisterského studia oboru produkce. Působila jako studentská ambasadorka a aktivně se účastní dění ve škole, například jako festivalová koordinátorka. V portfoliu její produkční práce je celá řada úspěšných projektů, například produkce absolventského dokumentárního filmu Všechno má svůj čas, který obdržel řadu cen, nebo její připravovaný celovečerní film Kapitoly ze školní práce v režii Terezy Reichové, jehož kompletní vývoj realizuje jako svůj magisterský projekt a ve kterém Kristina prohlubuje svůj dlouhodobý zájem o vzdělávání a stav českého školství, což doplňuje i její vynikající teoretická bakalářská práce Výuka filmové produkce v rámci terciárního vzdělávání v České republice.

Dále bychom chtěli pogratulovat Lee Petříkové, která obdržela Cenu Josefa Hlávky 2021. Lea Petříková je studentkou čtvrtého ročníku doktorandského studia na FAMU. Věnuje se jak umělecké praxi, tak výzkumné činnosti. Na katedře Centrum audiovizuálních studií, kde v roce 2016 absolvovala magisterské studium, také vyučuje. Ve své umělecké činnosti se zaměřuje především na pohyblivý obraz propojující tradici videoartu a dokumentu. Ve výzkumné činnosti je Petříkové zatím nejvyšším oceněním Jacques Derrida Prize, kde získala první místo, udělována mladým výzkumníkům  humanitních a sociálních vědách Francouzským velvyslanectvím v Praze. Lea se kromě výstav pravidelně zúčastňuje také filmových festivalů, např. MFDF Jihlava, Marienbad Film Festival, ADAF Athens Digital Arts Festival, Alchemy Film and Moving Images Festival, a odborných konferencí, např. Besides the Screens 2020, Porto nebo Surrealism 2019, University of Exeter. 

O nadaci

Posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat potřebné a nadané studující na českých veřejných vysokých školách v souladu s vůlí zakladatele Nadání Josefa Hlávky. Zvláštní pozornost v nadační činnosti věnoval Josef Hlávka péči o český jazyk v oblasti vzdělání, výuky a vědecké práce. Více na: http://www.hlavkovanadace.cz/program_2021.php

13. září 2021