Random Image

BĚLORUŠTÍ STUDENTI NA FAMU

F/AMU se ve spolupráci s humanitární organizací Člověk v tísni podařilo přijmout několik běloruských studentů v rámci speciálního stipendijního programu pro režimem znevýhodněné běloruské studenty a studentky, který byl na AMU vypsán v akademickém roce 2020/21. Díky tomuto kroku bylo na AMU umožněno studium pěti uchazečům z Běloruska, z nichž tři nastoupili ke studiu na FAMU na katedrách režie, střihu a fotografie. Úspěšně se již zapojili do Synchronization weeku, který probíhal od 20. září na katedře FAMU International.

Samotný proces jejich přesunu z Běloruska do České republiky započal začátkem letošního roku a trval až do září, kdy studenti bezpečně dorazili do Prahy. Obsahoval spoustu administrativní práce, přes komunikace s ambasádami, s ministerstvem zahraničí a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tak se samotnými studujícími. Největší výzvou bylo zařídit víza, která jim umožnila vůbec vycestovat z Běloruska a Ukrajiny, kam jeden ze studentů z Běloruska uprchl. Víza se nakonec podařilo pro studenty zajistit i přes eskalaci politické situace v Bělorusku v květnu, kdy bylo znemožněno o víza ve většině případů žádat.

14. září běloruští studenti konečně dorazili do Prahy.

Celý proces jejich přijetí na FAMU realizoval proděkan pro zahraniční vztahy David Čeněk, doktorandka Lea Petříková a koordinátorka FAMU International Anna Šlajová, ve spolupráci s rektorátem AMU, resp. prorektorem pro mezinárodní vztahy, uměleckou činnost a styk s absolventy a veřejnost prof. Janem Hančilem a koordinátorkou Klárou Banotovou. Všem za jejich úsilí srdečně děkujeme.

O zprávě jsme vás informovali také zde.

1. prosince 2021