Random Image

BĚHEM LÉTA... / DURING THE SUMMER...

Během léta bylo přijato několik dalších filmů na do soutěží na významných zahraničních festivalech: dokument Moje Vojna od Zory Čápové byl přijat do soutěže Docschool na festivalu Astra v Rumunsku - režisérka pojede svůj film osobně odprezentovat v říjnu do rumunské Transylvánie.
Na Mezinárodním festivalu dokumentárního filmu Flahertiana v ruském Permu budou v nesoutěžní sekci uvedeny filmy Bo Hai od Dužana Duonga, animovaný dokument Malá Diany Cam Van NguyenPoslední šichta Tomáše Hisema od režiséra Jindřicha Andrše.

During the summer, a few other films were admitted to competitions as part of major international festivals: Zora Čápová’s documentary My Voina was admitted to the Docschool competition as part of the Astra festival in Romania – the director will travel to Romania’s Transylvania to present her film in person.
The Flahertiana International Documentary Film Festival in Perm, Russia will feature Duzhan Duong’s Bo Hai, the animated documentary The Little One by Diana Cam Van Nguyen and The Last Shift of Tomáš Hisem directed by Jindřich Andrš as part of a non-competition section.

3. září 2018